Taina

Teen puheterapiaa koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä Helsingissä pääasiallisesti Kelan palveluntuottajana. Vastaanottotilani on Helsingin Käpylässä. Teen myös etäterapiaa.

Työskentelin pitkään puheterapeuttina erityisopetuksessa tehden tiivistä yhteistyötä lastenneurologisen tiimin kanssa konduktiivisen opetuksen viitekehyksessä. Viime vuosina asiakkainani on enimmäkseen ollut lapsia ja nuoria, joilla on kehityksellinen kielihäiriö ja/tai puhemotoriikan pulmia.

Ylläpidän ammattitaitoani jatkuvasti täydennyskoulutuksen, työnohjauksen, konsultaation ja vaativan asiakastyön avulla. Ammatillinen verkostoni on laaja ja keskusteleva.

Hyödynnän työssäni useita eri metodeja asiakkaan tarpeet huomioon ottaen. Enemmän näistä löydät täältä.

Työhistoria

  • Yksityinen ammatinharjoittajapuheterapeutti 2015-
  • Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis 2000-2016
  • Kansainvälisissä asiakaspalvelutehtävissä 1979-2001