Menetelmät

Puheterapian tärkein työkalu on vuorovaikutus terapeutin ja asiakkaan välillä. Kodin, päiväkodin ja koulun sekä lähettävän sairaanhoidon tahon kanssa tehtävä yhteistyö lapsen ja nuoren asioissa on kuntoutuksen tehokkuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Laajat valmiudet antavan puheterapeutin peruskoulutuksen syventämiseksi päivitän jatkuvasti tietämystäni alan nopeasti kehittyvästä kliinisestä ja tutkimuksellisesta annista kirjallisuuden ja kouluttautumisen kautta.

Monikielisyyden lisääntyminen kulttuurissamme ja sen tuoma väri puheterapiatyöhön on ollut yksi tämän vuoden kouluttautumiseni mielenkiintoisia aiheita.

Alla joitan puheterapeuttien täydennyskoulutukseen liittyviä nimikkeitä:

  • Puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja (AAC) tarvitaan, kun puheen tuotto tai ymmärtäminen ei vastaa asiakkaan sen hetkisiä kommunikoinnin tarpeita. AAC:n parissa olen tehnyt kuntoutuksen lisäksi ohjaus-, kehittämis- ja kouluttamistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • NDT, Bobath -terapialla vaikutetaan lapsen liian korkeaan tai matalaan lihasjänteyteen ja siten luodaan mahdollisuus parempaan hengitykseen, äänentuottoon sekä oraali- ja puhemotoriikan kehitykselle. Valmistuin NDT, Bobath -terapeutiksi vuonna 2009 ja kävin siihen liittyvän puheterapeuttien lisäkoulutuksen vuonna 2010.
  • Castillo Morales -terapiassa vaikutetaan imemis-, nielemis- ja pureskelutoimintoihin, ilmeiden hallintaan, hengitykseen ja puheen tuottoon erilaisilla manuaalisilla käsittelyillä. Castillo Morales -terapian perus- ja täydennyskoulutuksissa olin vuosina 2002 ja 2003.
  • Konduktiivinen opetus on kokonaisvaltainen opetusmenetelmä, jossa kehittyvät samanaikaisesti kognitiiviset, motoriset ja sosiaaliset taidot. Suoritin Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen ja Ruskeasuon koulun yhteistyönä järjestetyn 30 opintopisteen laajuisen Introduction to Conductive Education Principles and Philosophy -koulutusohjelman vuonna 2006.
  • OPT–, PROMPT– ja DTTC-menetelmät auttavat asiakasta puheliikkeiden ohjaamistoimintojen kehittymisessä, ja niillä tuetaan suun ja kasvojen lihaksistoa oikeisiin liikeratoihin. OPT:ssa olen suorittanut tason kaksi sekä dyspraksia-osuuden vuonna 2015. PROMPT-menetelmän peruskurssille osallistuin vuonna 2016. DTTC-menetelmään tutustuin Edythe Strandin pitämässä koulutuksessa vuonna 2018.
  • Myofunktionaalisen terapian toimenpiteillä vaikutetaan muun muassa purentaelimistön häiriöihin ja autetaan uniapnean hoidossa.