Käytännöt

Asiakkaalla on oikeus valita kuntouttava puheterapeuttinsa. Kela julkaisee sivuillaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajat. Suomen puheterapeuttiliiton sivuilla on luettelo yksityispuheterapeuteista. Erikoissairaanhoidon lähettävä taho auttaa myös puheterapeutin etsinnässä.

Puheterapian alkaessa tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma. Toimintatavoista ja terapian tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan, hänen perheensä ja muiden lähi-ihmisten, kuten päiväkodin tai koulun toimijoiden kanssa. GAS on tavoitteiden asettamisen ja mittaamisen väline. Tavoitteet ovat aina asiakkaan näköiset, ja niihin kuljetaan asiakkaalle parhaiten sopivaa reittiä. Monissa puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöissä terapia on pitkäaikaista. Varhain aloitettu, riittävän tiivis puheterapia antaa parhaan tuloksen.

Noudatan työssäni Puheterapeutin eettisiä ohjeita, Kelan yksilöterapioiden palvelukuvausta 2023Hyvät puheterapiakäytännöt -suositusta  kehityksellisen kielihäiriön kuntoutuksessa sekä Etäkuntoutus-puheterapiassa -selvitystä.