Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä. Suomen Puheterapeuttiliiton sivuilla on vuonna 2022 valmistunut suositus lasten ja nuorten puheterapiakuntoutuksen tarpeen ja määrän arvioimiseksi.

Puheterapeutti on logopedian koulutusohjelmasta valmistunut filosofian maisteri ja Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tiedot löytyvät Terhikki-tietokannasta.