Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä.

Puheterapeutti on logopedian koulutusohjelmasta valmistunut filosofian maisteri ja Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tiedot löytyvät Terhikki-tietokannasta.